AKTØR som bygger AS
AKTØR Eiendom AS

AKTØR som bygger AS

Selskapet gjennomførte 2.september en virksomhetsoverdragelse til Peab Bjørn Bygg. AKTØR som bygger AS er dermed ikke et aktivt entreprenørselskap lengre. For henvendelse vedrørende nye prosjekter og oppdrag, ta kontakt med Peab Bjørn Bygg.Henvendelser som gjelder tidligere prosjekter utført av AKTØR som bygger AS, ta kontakt med 


Espen Haugan, espen@asb.no, mob. 975 77 106 eller 

Frode Lund-Hansen, frode@asb.no, mob. 906 11 810

 

AKTØR Eiendom AS

Selskapet forvalter en liten eiendomsportefølje bestående av eneboliger, leiligheter/hybler og næringsbygget i Storgata 46.

Henvendelser til selskapet gjøres til

Espen Haugan, espen@asb.no, mob. 975 77 106 eller
Frode Lund-Hansen, frode@asb.no, mob. 906 11 810